Verksamhet

Civilförsvarsförbundet Järfälla arbetar med att tillhandahålla information för kommunens innevånare om hur man klarar av olika krissituationer. Vi anordnar kurser och information tex i hjärt- och lungräddning (HLR), första hjälpen, brandkunskap, eller om hur du klarar dig vid ett elavbrott.

Vi arbetar just nu mycket med Frivilliga Resursgruppen Järfälla (FRG); frganmalanen grupp frivilliga som efter adekvat utbildning kan vara en resurs för kommunen vid en större påfrestning eller kris i fredstid. Läs mer här.

Vi utbildar
Vi ökar ditt riskmedvetande. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen, så som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering och nödsituationer utomhus. Varje hushåll bör göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys. Ju mer man vet om sådant som inträffar desto lättare är det att undvika att bli ett offer.

Vi informerar
Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar du på vår webbplats. Fler tips får du på våra kurser.

Vi hjälper
Frivilliga resursgrupper (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket bred kunskap. Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG.

Som del av Civilförsvarsförbundets projekt Hjärta att Hjälpa arbetar vi med att placera vi ut hjärtstartare runt om i Järfälla. Vi vill att det ska finnas minst en hjärtstartare tillgänglig på platser där många människor rör sig och där avstånden är för långa vid ett hjärtstopp.

Vi samarbetar med Järfälla kommun och brandkåren Attunda.

Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om hot och risker, desto bättre klarar vi oss – både som individer och tillsammans.