Utbildning

Som medlem i Civilförsvarsföreningen i Järfälla har du möjlighet att gå bland annat följande kurser:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR) och D-HLR, 4 tim.
  • Första hjälpen, 4 tim.
  • Brandskydd, 4 tim.
  • Säkerhet till vardags, 4 tim.
  • Basutbildning för Frivilliga Resursgrupper, 36 tim.
  • Ledarskapsutbildning
  • Instruktörsutbildning
  • Kriskommunikation

Du kan även läsa mer här om utbildning i första hjälpen och HLR (hjärt- och lungräddning).

Kontakta oss på info@civiljarfalla.se för att veta mer!

Gå också gärna in på www.civil.se för att se information om vårt kursutbud.