Årsstämma 

5 mars kl. 18.00 i Järfällasalen i kommunalhuset

Läs inbjudan och material här


Skyddsrum nu och då!

Den 9 mars Kl 10-12
Adress: Dagcentralen i Kungsängen, Torget 4
Finns stor parkering utanför och nära från pendeln.

Dörr in till ett skyddsrum med skyddsrumsskylt bredvid.

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig.
Men vad är egentligen ett skyddsrum?
Var finns de och vem ansvarar för dem?
Var finns mitt närmaste skyddsrum?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.
Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Följ med på en resa i tiden med vår skyddsrumskunnige Per Wallenthin!

Få kunskap om hur det fungerar och är uppbyggt och varför det ser ut som det gör.

På informationsträffen om skyddsrum kommer vi också att få veta hur skyddsrum är konstruerade och hur man gör för att återställa dom från fredsanvändning till skyddsrum. Civilförsvarsförbundet och FRG har utlovat stöd till kommunerna med att informera skyddsrumsägarna om återställningsarbetet varför det är viktigt att vi alla är kunniga om detta.

Här kan du förbereda dig genom att läsa eller också lyssna  
Klicka på Vanliga frågor om skyddsrum

Välkomna