Tidigare under 2016

Blackout-spelet 

Vi flyttade in i El-köping

Det blev översvämning och sedan ett väderomslag.

Hur klarade de sig? Det gick mycket bra för samtliga familjer och bra diskussioner utspelade sig under spelet. Mycket uppskattat och lärorikt. Självklart fanns det nybakt fika i pausen så att man kunde tänka klart under rådande omständigheter. Vi fick även se hur snabbt brandmännen ryckte ut på ett Salsa larm vilket också ledde till en del diskussioner.

Smittsamma sjukdomar

Den 16 februari hade vi en föreläsning om smittsamma sjukdomar som tex Hiv, Hepatit B m.m
Föreläsare var skolläkare Anna Cederlund som berättade för oss om de senaste rönen kring dessa sjukdomar och hur vi bäst skyddar oss och andra om en olycka är framme.
Vad behöver man göra och vad behöver man inte göra?

Utvecklingsworkshop 14/6 med tema rekrytering och medlemsvård! Träffen organiserasdes av VolunteerPower Sweden (www.volunteerpower.se), ett företag som hjälper ideella organisationer med utveckling, tillväxt och kommunikation, i samarbete med Civilförsvarsförbundet/FRG Järfälla. Läs mer här utvecklingsworkshop

 

Växtplats Järfälla var en näringslivsmässa där företagare och Järfällabor möttes.

Årets mässa ägde rum i ishallen den 22–23 maj och bjöd på en mängd olika aktiviteter.

Vi var självklart på plats och visade HLR och DHLR samt informerade om Civilförsvarsförbundet.

 

Föreläsning av Kerstin Alm som berättade om Aspegers syndrom, ADHD samt förståndshandikapp. 15 April

Temat var en föreläsning av Kerstin Asp som berättade om, i första hand Aspergers syndrom, med små utvikningar mot ADHD och mot förståndshandikapp.

Vi fick lära oss förstå och få en större kännedom kring personer som har sådana handikapp, hur de reagerar i vissa situationer och hur man på bästa sätt kan bemöta dem.

 

Den 29 November kl. 18.00 i Järfälla Kommunalhus hölls en repetition i HLR

Efter ett kort pass med Första hjälpen körde Peter Wallgren

ett pass med HLR för vuxna.

Därefter hade Malin ett pass med HLR Barn.

Sedan avslutades det hela med att visa hur man kan häva ett Luftvägsstopp.

Vi hörde även en del om Drunkning.