Styrelse m.fl.

Nedan ser du Järfälla Civilförsvarsförenings styrelse samt föreningens allmänna kontaktuppgifter. Vill du nå någon särskild person som inte har kontaktuppgifter angivna nedan kan du även skicka e-post genom att gå till kontakt sidan och ange vem du vill nå.

Ordförande: Erik Östman

Ordinarie ledamot: Lotta Stegmann

Ordinarie ledamot: Eva Jäder 

Ordinarie ledamot: Claudia Reynoso

Ordinarie ledamot: Johnny Hansson

Ersättare i styrelsen 

Nr 1. Hans Thunström 

Nr 2. Sten-Anders Fellman 

Nr 3. Stefan Jakobsson

Nr 4. Berit Lykvist

Nr 5. Pierre Blomkvist 

Nr 6.Thomas Jäder

Nr 7. Per Wallenthin 

Uppgifter:

Ordförande: Erik Östman
Ställföreträdande ordförande: Per Wallenthin
Sekreterare: Hans Thunström
Kassör: Eva Jäder
Ansvarig för medlemsregister: Claudia Reynoso
Ansvarig för kontakt nya medlemmar: Claudia Reynoso
Information till medlemmar: Claudia Reynoso
Ansvarig extern info mtrl: Hans Thunström
Ansvarig för Civils kursutbud: Vakant
Ansvarig för medlemsmöten: Erik Östman
Ansvarig för underrättelseinformation: Erik Östman
Ansvarig för FRG: Peter Wallgren
Beredskapshantering: Per Wallenthin
Ansvarig för hjärtstartarverksamheten (utbildning/utplacering): Peter Wallgren och Sten-Anders Fellman
Ansvarig för Görvälndagen: Peter Wallgren
Ansvarig för Attunda Öppet hus: Peter Wallgren , stöd Per Wallenthin
Ansvaring för lokaler: och utrustning: Pierre Blomkvist
Adjungerade till styrelsens samtliga möten är: Magnus Andersson (Brandkåren Attunda), Patrik Vuorio och Peter Wallgren (Hjärtstartare/HLR)
Ansvarig för hemsidan, extern information och sociala medier Sten-Anders Fellman
Ansvarig för bespisning vid möten: Claudia Reynoso
Ansvarig för postfack hos kommunen: Claudia Reynoso
Information inom Räddningstjänsten om Civil/FRG: Magnus Andersson ( Attunda)

Revisorer:
Peter Wallgren
Lars Johnsson

Valberedning:
Berit Lykvist (sammankallande)
Claudia Reynoso

Postadress till föreningen
Järfälla Civilförsvarsförening
c/o Järfälla Kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-postadress till föreningen
info@civiljarfalla.se