Styrelse m.fl.

Nedan ser du Järfälla Civilförsvarsförbundets styrelse samt föreningens allmänna kontaktuppgifter. Vill du nå någon särskild person som inte har kontaktuppgifter angivna nedan kan du även skicka e-post genom att gå till kontakt sidan och ange vem du vill nå.

Ordförande: Per Wallenthin

Vice ordförande: Johnny Hansson

Sekreterare: Erika Malmgren

Kassör: Eva Jäder

Ansvarig för medlemsregister MAX: Claudia Reynoso

Ansvarig för kontakt nya medlemmar: Claudia Reynoso,

Information till medlemmar: Pierre Blomqvist

Ansvarig extern info mtrl. Lotta Stegman

Ansvarig för Civils kursutbud: Vakant

Ansvarig för utbildning av medlemmar: Vakant

Civils Pensionärskurser: Berit Lykvist, stöd Per Wallenthin

Ansvarig för FRG: Johnny Hansson

Beredskapshantering: Per Wallenthin, Johnny Hansson stf

Ansvarig för hjärtstartarverksamheten (utbildning/utplacering): Peter Wallgren och Sten-Anders Fellman

Görvälndagen: Johnny Hansson

Skälby marknad: Ej aktuellt 2020

Attunda Öppet hus: Erik Östman, stöd Per Wallenthin

Ansvarig för utrustning och informationsbord: Lotta Stegmann

Adjungerade till styrelsens samtliga möten är: Björn Vigström (Brandkåren Attunda, Patrik Vuorio och Peter Wallgren (Hjärtstartare/HLR)

Ansvarig för hemsidan, extern information och sociala medier Sten-Anders Fellman

Möteslokaler: Peter Wallgren

Ansvarig för lokal och bespisning vid möten: Claudia Reynoso

Ansvarig för postfack hos kommunen: Claudia Reynoso 

Information inom Räddningstjänsten om Civil/FRG: Björn Vigström ( Attunda)

Revisorer

Olof Söderberg

Per Wallenthin (tjänstgör inte som revisor under sin ordförandeperiod)

Peter Wallgren Tjänstgörande ersättare för Per Wallenthin

Revisorsersättare:

Peter Wallgren (tjänstgör som revisor (se ovan)

Lars Johnsson

Valberedning:

Hans Bergman (sammankallande)

Eva Eklund

 

Postadress till föreningen

Civilförsvarsförbundet Järfälla
c/o Järfälla Kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-postadress till föreningen
info@civiljarfalla.se