Årlig föreningsstämma 2023

Järfälla Civilförsvarsförening

välkomnar till vår årliga

FÖRENINGSSTÄMMA 2023

Tisdagen den 28 mars 2023 kl 18:00
på brandstationen, Unionsvägen 8

Kommundirektören Vesna Jovic inleder med frågan
”Klarar Järfälla samhällsservicen OM vi får krigsberedskap”

Kafferast kl 18:45 där vi bjuder på smörgåstårta, dessert och kaffe
 

Klicka här för obligatorisk anmälan

Nedan stämmohandlingar

Inbjudan årlig föreningsstämma 2023

Ärendelista

Årsredovisning för 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Förslag till budget 2023

Valberedningens förslag

V Ä L K O M N A !

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening