Årlig föreningsstämma 2022

Järfälla Civilförsvarsförening

välkomnar till vår årliga

FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Måndagen 28 mars 2022 kl 19:00
på brandstationen, Unionsvägen 8

Före stämman berättar BRANDKÅREN ATTUNDAS operative strateg Sten Andersson om dagens verksamhet i en orolig värld med våld mot blåljus, växande antal skogsbränder och med vapenskrammel i Sveriges närhet.
 

Klicka här för obligatorisk anmälan

 

Nedan stämmohandlingar

Inbjudan årlig föreningsstämma 2022

Ärendelista

Årsredovisning för 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Förslag till budget 2022

Valberedningens förslag

V Ä L K O M N A !

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening