På gång

 


DU SOM I DESSA OROSTIDER FUNDERAR PÅ ATT BLI MEDLEM

I CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET  BEHÖVER BARA GÅ IN PÅ

CIVIL.SE OCH DÄR ANMÄLA DIG PÅ  BLI MEDLEM.

GÖR DET NU SÅ HINNER DU KOMMA MED PÅ MEDLEMSRESAN 18 JUNI.


Medlemsresa 18 juni 2022

För medlemmarna i föreningen och i FRG Järfälla arrangerar vi en resa till vackra Gysinge vid Nedre Dalälvens forsar i Sandviken där vi bland annat besöker Brandbilsmuséet med sina över 30 brandbilar och ambulanser och med avdelning för civilförsvarets och befolkningsskyddets historia.

Överskottet från medlemmarnas hantering av hjärtstartare/utbildning och uppdrag som trygghetsvärdar vid evenemang möjliggör subventionering av resa och arrangemang varför endast 150 kronor behöver erläggas per person som bidrag till lunch och övrig förtäring, för barn finns barnportioner. Anmälan senast 30 maj. Läs mer här


Vi assisterar Järfälla kommun med resurser för logistik för boende från Ukraina. Uppdraget sker i samarbete med frivilliga som vill kunna göra en insats. Vi har nu fått tillräckligt många frivilliga för att klara nuvarande situation. Återkommer när vi behöver ytterligare resurser och vi sänder ett stort tack till alla som anmält sig. 


Situationen i omvärlden gör att vi måste vara förberedda att medverka med insatser för att stödja samhället vid eventuella behov.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att följa händelseutvecklingen genom att vara uppdaterad på vad som händer i omvärlden. Din insats kan vara avgörande för din egen och andras välbefinnande.

Ordföranden Järfälla Civilförsvarsförening


TIPS TILL ÄGARE AV FASTIGHET MED SKYDDSRUM
Öka tryggheten hos de boende genom att förbereda för omvandling av förråd till skyddsrum.
Flytta tillbaka luftpumpar etc som kan ha flyttats från skyddsrumslokalen.
Komplettera skyddsrummets utrustning med de verktyg, takstöttor etc som lånats från skyddsrummet.(Pricka av skyddsrummets lista)
Ordna samtransport till återvinningen av vad som de boende vill kassera av förrådens innehåll.
Överväg hur framtida förvaring kan ske av de boendes kvarvarande förrådsinnehåll.