På gång

Inget just nu, men nedan  några tidigare händelser……………

Öppet hus på brandstationen Unionsvägen 8 i Jakobsberg lördag 13 maj mellan 11 och 14, kom förbi och se när vi demonstrerar hjärtstartare och prata med oss om att bli medlem i Civilförsvaret och kanske utbilda dig för att ingå i Frivilliga Resursgruppen som stöder kommunen vid oväntade händelser.

JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2023-03-28 
Innan årsstämman hölls en föreläsning om frågan ”Klarar Järfälla samhällsservicen OM vi får krigsberedskap”. Kommundirektören Vesna Jovic redovisade på ett intresseväckande sätt planeringen för hur kommunförvaltningen i Järfälla skulle bibehållas under kris/krig. Hon förklarade sig känna stort förtroende för Civilförsvarsföreningens förmåga att stödja kommunens olika samhälls-viktiga verksamheter. Per Wallenthin framförde förhoppningen att den planerade Krisledningsnämnden (=Kommunstyrelsen) aldrig skulle behöva träda i funktion.

Läs protokollet från stämman här

Vesna Jovic

Du som i dessa orostider funderar på att bli medlem, klicka nedan och anmäl dig, du blir då automatiskt ansluten till Järfälla Civilförsvarsförening

 Vi assisterar Järfälla kommun med resurser för logistik för boende från Ukraina. Uppdraget sker i samarbete med frivilliga som vill kunna göra en insats. Vi har nu fått tillräckligt många frivilliga för att klara nuvarande situation. Återkommer när vi behöver ytterligare resurser och vi sänder ett stort tack till alla som anmält sig. 


Situationen i omvärlden gör att vi måste vara förberedda att medverka med insatser för att stödja samhället vid eventuella behov.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att följa händelseutvecklingen genom att vara uppdaterad på vad som händer i omvärlden. Din insats kan vara avgörande för din egen och andras välbefinnande.

Ordföranden Järfälla Civilförsvarsförening


TIPS TILL ÄGARE AV FASTIGHET MED SKYDDSRUM
Öka tryggheten hos de boende genom att förbereda för omvandling av förråd till skyddsrum.
Flytta tillbaka luftpumpar etc som kan ha flyttats från skyddsrumslokalen.
Komplettera skyddsrummets utrustning med de verktyg, takstöttor etc som lånats från skyddsrummet.(Pricka av skyddsrummets lista)
Ordna samtransport till återvinningen av vad som de boende vill kassera av förrådens innehåll.
Överväg hur framtida förvaring kan ske av de boendes kvarvarande förrådsinnehåll.