ATT VARA ORDFÖRANDE I JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Nu har jag varit ordförande i föreningen i flera omgångar och hoppas bli avbytt innan ålderskrämporna börjar komplicera livet. Det är mycket stimulerande att arbeta i civilförsvarsföreningen med dess speciella roll i svenskt samhälle.

Engagemanget i hjärt- lungräddning (HLR) är mycket uppskattat i Järfälla. Dels har vi kurser i HLR och i 1:a hjälpen och dels erbjuder vi underhållsavtal för de hjärtstartare som är uppsatta i Järfälla. Många av hjärtstartarna har vi själva förmedlat anskaffningen av.

Vårt största avtryck i dagsläget gör vi genom FRG, den extraresurs för kommunen som vi enligt statligt uppdrag sköter. Vi rekryterar och administrerar FRG Järfälla som under helt egen ledning ställer upp när något oväntat händer i Järfälla (och ibland i grannkommuner).

Vi är också beredda att bistå kommunen i händelse av skärpt beredskap. I fredstid är FRG en aktiv del i Järfällas krishanteringsorganisation och får en ledande roll i den hemskydds-organisation som nu skapas i det nya civila försvaret. Civilförsvarsföreningen kan komma att bistå kommunen främst inom befolkningsskyddet (skyddsrum etc)

Slutligen kan nämnas att Järfälla Civilförsvarsförening är den lokala delen av Sveriges Civilförsvarsförbund som är en av landets 18 Frivilliga Försvarsorganisationer. Länets civilförsvarsföreningar är samlade i Stockholms läns Civilförsvarsförbund.

Till din hjälp har du en kompetent styrelse där flera har varit med  i närmare 20 år. Klicka här för att se aktuell styrelse och arbetsfördelning.

Anmäl ditt intresse till ordforande@civiljarfalla.se eller slå en signal på telefon nedan.

Per Wallenthin Ordförande
Järfälla Civilförsvarsförening
c/o Järfälla Kommun
177 80 JÄRFÄLLA
Ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund
Plusgiro: 649195-5
Direkttelefon 08-583 552 38
www.civiljarfalla.se