Länkar

Länkar

Civilförsvarsförbundet
www.civil.se
Övriga nyttiga sidor
www.jarfalla.se  –  Järfälla kommun
www.polisen.se  –  Polisen
www.stockholm.polisen.se  –  Polisen i Stockholms län
www.brandkaren-attunda.se  – Brandkåren Attunda
www.storstockholm.brand.se  –  Storstockholms brandförsvar (m.fl)
www.svbf.se  –  Svenska Brandförsvarsföreningen

www.ambulansforum.se  –  Ambulansforum
www.msb.se – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
www.sosalarm.se  –  SOS Alarm
www.skyddsnatet.nu  –  Skyddsnätet
www.s112.se  –  Samverkan 112
www.riskkollegiet.nu
– Riskkollegiet
www.strokeforbundet.se – Stroke-riksförbundet. Läs särskilt under ”vad är stroke” / ”lär dig känna igen stroke”!
Andra frivilligorganisationer
www.hemvarnet.se  –  Hemvärnet
www.lottorna.se  –  Lottorna

www.redcross.se  –  Röda korset
www.beredd.nu  –  Röda Korsets beredskapskrets i Stockholms län
www.fro.se  –  Frivilliga Radioorganisationen (FRO)
www.stockholm.fro.se  –  Frivilliga Radioorganisationen i Stockholm
www.fak.se  –  FAK – frivilliga automobilkåren
www.sbk.nu – Svenska brukshundsklubben
www.frgjarfalla.se – FRG Järfälla
www.jarfallahlr.se – Hjärtstartarverksamheten i Järfälla


Relaterade tidningar och publikationer (kostnadsfria)

Civil  –  Civilförsvarsförbundets tidning. Gratis för dig som är medlem i en civilförsvarsförening.
Tjugofyra7 – MSB:s tidning
Signalen  –  Tidning från SOS Alarm.
Krisberedskapsnytt  –  Nyhetsbrev från Krisberedskapsmyndigheten. Hittas under ”material”/”nyhetsbrev”.
Magasinet Krisberedskap  –  Publikation från Krisberedskapsmyndigheten. Hittas under ”material”/”magasin”.
Övriga samarbetspartners
Järfälla Hembygdsförening – de senaste åren har vi deltagit på Görvälndagen i samarbete med Hembygdsföreningen.
www.geblod.nu – Bli blodgivare!

Civilförsvarsförbundet Stockholms Innerstad