Tidigare under 2015

Övning i djurhuset på Spånga gymnasium hölls den 2 juli kl 18:00.

Syftet var att bli medveten om en annan miljö där djur finns, hur man reagerar i olika situationer, vad finns det för risker med tex smittor. Hur ser brandsäkerheten ut och hur går man tillväga vid olika krissituationer.

Vi hanterade olika djur, bland annat reptiler. Vi tog upp förbättringsområden och hur man kan förbättra en anläggning och förbereda den för en ev utrymning. En mycket givande träff.

SteppvaranHantering av reptil. Leopardgecko

 

Årsstämma 2015
Kallelse till årsstämma 2015
Dagordning för årsstämma 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Årsredovisning 2014
Förslag till verksamhetsplan 2015
Förslag till budget 2015

Välkomna