Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Hos oss får ni utbildning av vanliga människor med ett brinnande intresse för säkerhet.

En utbildning i första hjälpen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer. Kursen riktar sig till grupper om max 14 deltagare.

Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hjärt- och lungräddning, skapa öppen luftväg, stoppa blödningar, lägga förband på öppna sår, förebygga olyckor, hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett första psykosocialt stöd.

Kontakta oss gärna om du är intresserad!