Föreläsningar- Kostnadsfria, genom Civilförsvarsförbundet

Vi har möjligheten att erbjuda er kostnadsfria försläsningar inom området ”säkrare och tryggare liv”.

Säkrare seniorer: vi berättar om den olyck- och skadestatistik som är aktuell när det gäller äldre och skador. Vi tar upp de riskmiljöer som finns i hemmet och i närmiljön och vad man bör tänka på för att inte skada sig. Vi tar upp fallolyyckor, den exklusivt vanligaste skadeorsaken för äldre idag. Vi talar även om vattensäkerhet d.v.s risksituationer med vatten både i hemmet och yutanför. Naturligt vis talar vi om förebyggandde ågärder för att unvika olyckor och skador. Föreläsningen tar ca 1 timme

Säkrare barn: Denna mondul riktar sig till vuxna och äldre som umgås och har hand om barn. Det kan gälla en mor- eller farförälder som passar sitt barnbarn. Vilka risker finns det i hemmiljön? Även här tar vi upp fallolyckor och dess konsikvenser för barn. Vatten säkerhet när det gäller barn, pool, isar mm. Föreläsningen tar ca 1 timme

72 timmar:  I mondulen 72 timmar talar vi om vikten att vara förberedd i händelse av en kris. Kommun, räddningstjänst och polis kan inte hjälpa till under de första dygnen. Vet du vad du bör tänka på för att klara 72 timmar i händelse av ett större elavbrott eller när vatten- och matförsörjning brister? Vi tar upp den enskildes samt kommunens ansvar. Föreläsningen tar ca 1 timme

72 timmar+:  Timmen är en fördjupning av 72 timmar samt även en del praktiska visningar.

Akut hjälp vid personskador: Om olyckan är framme är det bra att känna till de viktigaste åtgärderna vid olycksfall. Här tar vi upp att placera någon i stabilt sidoläge, vi lär oss kontrollera andning samt att skapa öppen luftväg. Vi övar på att stoppa yttre blödnin samt att förhundra cirkulationssvikt (chock). Hur och när larmar man? en del praktik ingår i denna mondul. Föreläsningen tar ca 1 timme.