Bli medlem

Hur blir jag medlem i föreningen?

Medlemsavgift är 175 kr/år för enskild medlem eller 225 kr/år för en familj.

Vad har Järfälla civilförsvarsförening att erbjuda mig?

Hos oss får du kostnadsfritt utbildning och viktig kunskap om din egen och andras säkerhet. Du kan få lära dig vad du ska göra vid ett elavbrott, att rädda liv eller hur du släcker en brand. Vi anordnar också studiebesök och andra gemensamma aktiviteter.

Hur kan jag bli aktiv i föreningen?

Utbilda dig till resurspersonal och ingå i vår resursgrupp! På det sättet kan du vara med och göra en insats när du verkligen behövs. Kunskaperna du får under utbildning kan också vara till nytta i din egen vardag. Om du brinner för uppgiften kan du också senare utbilda dig till gruppchef eller instruktör

Vad är en resursgrupp?

En frivillig resursgrupp (FRG) består av olika sammanlänkade frivilligorganisationer, som vid en större påfrestning på samhället (tex ett större elavbrott) kan kallas in av kommunen som förstärkning. Du hittar några exempel på insatser på Civilförsvarsförbundets hemsida.
I Järfälla byggs det just nu upp en sådan organisation.

Civilförsvarsföreningens personal kan exempelvis tas i anspråk för informationsinsatser eller som personal vid flyktingmottagning, utrymning av bostadsområde eller som stöd till räddningspersonal med exempelvis matförsörjning vid större insatser (tex skogsbränder).