ÅRSMÖTE 2017

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET JÄRFÄLLA

Järfälla Civilförsvarsförening välkomnar till vår årliga

F Ö R E N I N G S S T Ä M M A

tisdagen den 7 mars 2017 kl 18:00

i Birgittasalen, Kommunalhuset (ingång kommunalhusets baksida)

Vi börjar med att Per Wallentin håller anförandet ”Från krigsårens svabb till dagens hjärtstartare – Civilförsvarsförbundets utveckling under 80 år”

Efter salladen följer sedan CIVILFÖRSVARSFÖRENINGENS stämmoförhandlingar Handlingarna kommer snart upp på hemsidan.

V Ä L K O M N A !

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening

Anmälan för sallad senast den 22 feb till civiljarfalla.se/anmalan eller på telefon 0709246671.

 

2017 Kallelse stämma

Ärendelista ordinarie föreningsstämma

2017 Verksamhetsplan

2017 Verksamhetsberättelse 2016

2017 JCFF valberedningens förslag

Årsplanering 2017