Järfälla Civilförsvarsförening

välkomnar till vår årliga

FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Måndagen 29 mars kl 19:00 

På grund av pågående pandemi kommer stämman att genomföras helt digitalt via Zoom.

För insläpp ska man anmält deltagande senast den 24 mars här

Delta digitalt via Zoom, klicka här

Nedan stämmohandlingar

Inbjudan årlig föreningsstämma 2021

Ärendelista

Årsredovisning för 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Förslag till budget 2021

Valberedningens förslag

V Ä L K O M N A !

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening