Ny ordförande

På årets föreningsstämma valdes en ny ordförande med stora visioner för Järfälla Civilförsvarsförening. Han heter Thomas Olheden, är 68 år och har en gedigen CV som passar för uppdraget.  Dessutom är han proffs på isjakt, något att tänka på inför nästa vinter för den som vill pröva på. Den nya styrelsen kommer snart att komma med en kalender över årets aktiviteter. 

Järfälla Civilförsvarsförening som ingår i Civilförsvarsförbundet verkar för ett säkrare samhälle och för att öka beredskapen hos allmänheten för olika former av kriser eller påfrestningar. Vi utbildar bland annat personal till Frivilliga ResursGruppen Järfälla (FRG). Gruppen består av medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer, som efter särskild utbildning blir en resurs för Järfälla om det inträffar en större kris eller påfrestning i kommun Bli medlem Låter det intressant? Vi söker fler frivilliga, så hjälp till du också i säkerhetsarbetet! Vi ger dig utbildning för uppgiften. Oavsett hur mycket du väljer att engagera dig i föreningen får du som medlem kostnadsfritt tillgång till kurser inom säkerhet och självskydd – viktig kunskap som gör dig till en resurs för dig själv och andra om något händer. Hjärta att hjälpaCivilförsvarsförbundet Järfälla arbetar för närvarande med att få ut s.k. hjärtstartare, dvs halvautomatiska defibrillatorer, på platser i Järfälla där det rör sig mycket människor. ”Hjärta att hjälpa” är ett projekt som Civilförsvarsförbundet nu arbetar med i hela Sverige och målet är att rädda liv. Mer information finns på www.jarfallahlr.se