Styrelse m.fl.

Nedan ser du Järfälla Civilförsvarsförbundets styrelse samt föreningens allmänna kontaktuppgifter. Vill du nå någon särskild person som inte har kontaktuppgifter angivna nedan kan du även skicka e-post genom att gå till kontakt sidan och ange vem du vill nå.

Ordförande: Peter Asmund

Vice ordförande: Malin Grentzelius

Sekreterare: Peter Wallgren

Kassör: Eva Jäder

Ansvarig för medlemsregister MAX: Claudia Reynoso

Ansvarig för kontakt nya medlemmar: Claudia Reynoso,

Information till medlemmar: Malin Grentzelius och Soheila Mellat

Ansvarig för Civils kursutbud: Malin Grentzelius

Ansvarig för utbildning av medlemmar: Berit Lykvist

Ansvarig för FRG: Johnny Hansson

Ansvarig för hjärtstartarverksamheten (utbildning/utplacering): Peter Wallgren och Sten-Anders Fellman

Ansvarig för utrustning och informationsbord: Lotta Stegmann

Adjungerade till styrelsens samtliga möten är: Lars Ekstedt (Brandkåren Attunda) och Patrik Vuorio (VolunteerPower Sweden)

Ansvarig för hemsidan, extern information och sociala medier Sten-Anders Fellman

Ansvarig för lokal och bespisning vid möten: Claudia Reynoso

Ansvarig för postfack hos kommunen: Claudia Reynoso och Peter Wallgren

Information inom Räddningstjänsten om Civil/FRG: Lars Ekstedt ( Attunda)

Revisorer

Olof Söderberg

Per Wallenthin

Revisorsersättare:
Lars Jonsson

Valberedning:

Hans Bergman (sammankallande)

2 vakanta platser

Postadress till föreningen

Civilförsvarsförbundet Järfälla
c/o Järfälla Kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-postadress till föreningen
info@civiljarfalla.se