På gång

FÖRENINGSSTÄMMA

På grund av covid-19 pandemin har styrelsen i
Järfälla Civilförsvarsförening beslutat flytta
årsmötet till dess att pandemin gått över.

Ny kallelse kommer då att skickas.