På gång

OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER

ÄR VÅR BEREDSKAP GOD ! eller ?

Informationstillfällen i Järfälla (ytterligare tillfällen planeras till hösten):

Söndag 12 maj Barkarbystadens dag (torget)

Söndag 19 maj Kommunalhuset – en föreläsning i Birgittasalen 11.00 -13.00

Torsdagen 23 maj och Fredagen 24 maj kan man på Riddarplatsen få
uppleva att vara instängd i ett skyddsrum under våldsamt krigslarm från omgivningen
(container försedd med inspelade ljudeffekter)

Torsdag 6 juni Vid nationaldagsfirandet på Görvälns slott

Tisdag 18 juni Kallhäll Centrum (torget)

Civilförsvarsförbundet Järfälla kommer att informera om hur god
krisberedskapen är och om hur den nu skärps. Under 2019 kommer en totalförsvarsinformation att presenteras i alla Järfällas kommundelar. Mycket värdefull kunskap!

Vi har ju alla blivit medvetna om att vi kan bli drabbade av ovälkomna naturkrafter
i form av översvämningar, stormvindar och av eld men också av t ex långvariga
elavbrott som orsakats av mänskliga misstag/olyckor.

Man berättar om hur vi i hemmet kan förbereda kriser med bortfall av elektricitet,
av vatten eller av värme under flera dagar och vad vi ska ha i hemmets krislåda.

Vi får veta hur Järfälla kommuns krishanteringsorganisation är uppbyggd och
hur viktiga samhällsfunktioner ska kunna fortsätta att ge stöd och service åt oss
i Järfälla om krisen kommer. Vi får en beskrivning av FRG, den Frivillga Resurgruppen,
som förstärker kommunens resurser vid kris.

Dessutom får vi veta hur vi ska göra om det blir så olyckligt att vi får ett krigshot
eller krig i vår närhet. Vi får information om skyddsrum och om varningssignaler
och om reglerna för var och ens tjänstgöringsplikt vid höjd beredskap. FRG övergår
till att utgöra kärnan i hemskyddsorganisationen som ska verka i bostadsområdena.