På gång

Kommande evenemang där vi deltar

Midvinterstämma i Fjällenskolan den 19 januari 2019
Läs mer om Midvinterstämma här


TOTALFÖRSVARSINFORMATION

DET ÄR BRA OM SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT AV OSS VET
VAD SOM HÄNDER OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER !

Alla medlemmar i Civilförsvarsförbundet Järfälla och alla FRG-are från övriga frivilligorganisationer är välkomna till Järfällasalen i Kommunalhuset (Ingång från husets baksida !)

tisdagen den 15 januari 2019 kl 18 – 20
eller
torsdagen den 24 januari 2019 kl 18-20

V.v. anmäl namn och vilken dag du kan komma till wallenthin@tele2.se

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en
överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.

Civilförsvarsförbundet har tagit fram en totalförsvarsinformation anpassad
till i den överenskommen kompetenshöjande aktivitet. Den presenteras nu
för medlemmarna för att sedan kunna vidareföras till allmänheten.

Informationen kompletterar MSB:s utsända informationsskrift
OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER

Några av punkterna i informationen:
Krisberedskap olika krislägen / eget ansvar / eget krisförråd
Totalförsvar värnplikt / civilplikt / tjänsteplikt
Varningssystem VMA / Beredskapslarm / Flyglarm / Skyddsrum

VÄLKOMMEN !

Styrelsen