Årsmöte 2019

Järfälla Civilförsvarsförening

välkomnar till vår årliga

FÖRENINGSSTÄMMA

tisdagen den 5 mars 2019 kl 18:00

i Järfällasalen, Kommunalhuset

(ingång kommunalhusets baksida)

Vi börjar med att Alexander Rajsic berättar om “sin” nya organisation samt hur bra samarbete kommunen har med JCFF/FRG

Efter paus med smörgåstårta följer sedan årsmötet

Handlingar nedan

Kallelsen

Ärendelista ordinarie föreningsstämma

Årsredovisning 2018 Civil Järfälla

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Förslag till budget 2019

Valberednings förslag

V Ä L K O M N A !

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening

Anmälan nedan för smörgåstårta senast den 27 februari eller på telefon 0709246671.