Årsmöte 2018

Järfälla Civilförsvarsförening

välkomnar till vår årliga

FÖRENINGSSTÄMMA 

tisdagen den 6 mars 2018 kl 18:00

i Järfällasalen, Kommunalhuset

(ingång kommunalhusets baksida)
 

Vi börjar med att Hassan håller anförandet

 ”Hur klarar man en terroristattack”

Hassan Zubier blev offer i terroristattacken i Finland förra året.
Han berättar om händelsen och sin resa tillbaka. 

Efter pajer med sallad följer sedan årsmötet

Handlingar nedan

Ärendelista ordinarie föreningsstämma

Årsredovisning 2017 Civil Järfälla

Verksamhetsberättelse 2017

RevisionsberättelseCivil2017

Verksamhetsplan 2018

Förslag till budget 2018

 

V Ä L K O M N A !

 

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening

Anmälan för paj med sallad senast den 27 februari

till civiljarfalla.se/anmalan eller på telefon 0709246671.