Årsmöte 2020

Järfälla Civilförsvarsförening

välkomnar till vår årliga

FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag den 19 mars 2020 kl 18:00 i Järfällasalen, Kommunalhuset (ingång kommunalhusets baksida)

Vi börjar med att Polis Magnus Nilsson som informerar oss om Droger.

Efter Pastasallad och kaffe följer sedan CIVILFÖRSVARSFÖRENINGENS stämmoförhandlingar 

Stämmohandlingar nedan

Inbjudan årsmöte 2020

Ärendelista

Årsredovisning för 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Förslag till budget 2020

Valberedningens förslag

V Ä L K O M N A !

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening

Anmälan nedan för pastasallad senast den 16 mars eller på info@civiljarfalla.se