Årsmöte 2020

På grund av covid-19 pandemin har styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening beslutat flytta årsmötet till dess att pandemin gått över.
Ny kallelse kommer då att skickas.

——————————————–

Järfälla Civilförsvarsförening

välkomnar till vår årliga

FÖRENINGSSTÄMMA

I framtiden kl 18:00 i Järfällasalen, Kommunalhuset (ingång kommunalhusets baksida)

Vi börjar med att Polis Magnus Nilsson som informerar oss om Droger.

Efter Pastasallad och kaffe följer sedan CIVILFÖRSVARSFÖRENINGENS stämmoförhandlingar 

Stämmohandlingar nedan

Inbjudan årsmöte 2020

Ärendelista

Årsredovisning för 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Förslag till budget 2020

Valberedningens förslag

V Ä L K O M N A !

Styrelsen i Järfälla Civilförsvarsförening